Gult land

Bløde læber bløder gult
iblandt barndomsminders latter
over marker og enge
står vores frihed for fald

Industriens land ligger øde og forladt
til konkurser og arbejdsløshed
afgifter og skat

Syreskyer pisser gul urin
ud over blodårerne i mit land
Hvorfor ser vi dog ikke
fjenderne i os selv

I stedet skyder vores sønner grænserne ned
og lader verden drukne i dets blod

Kære lille Danmark
giv dem blot
mit daglig brød

Så bær jeg deres skyld